Sähkö +358 40 839 0854
Kylmä +358 40 839 0858
Sähköposti info(a)juterion.fi

PalvelutSähköasennukset

Palvelut

Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa monipuoliset säh­kö­asen­nus­pal­ve­lut Oulun seudulla.

Read More

Sähköasennukset

Tutustu sähköasennushinnastoomme ja tilaa sähköasennukset meiltä

Read More

Vastuullisuus

Sähköasennus Juterion Oy toimii yhteiskuntavastuullisesti ja haluamme että se näkyy palveluissamme sekä tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme.

Arvostamme henkilöstöämme
Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa henkilöstölleen mah­dol­li­suu­den kehittyä ammatillisesti ja elää tasapainoista elämää. Ha­lu­am­me panostaa henkilöstömme terveyteen ja hyvinvointiin sekä ke­hit­tää heille mahdollisimman terveen työympäristön. Kuuntelemme henkilöstömme tarpeita ja ymmärrämme, että ihmisillä on eri elä­män­vai­heis­saan erilaisia tarpeita. Haluamme, että hen­ki­lös­töm­me löytää tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Kiinnitämme jat­ku­vas­ti huomiota työturvallisuuteen ja noudatamme työ­eh­to­so­pi­muk­sia.

Huolehdimme ympäristöstä
Sähköasennus Juterion Oy haluaa toimia mahdollisimman ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­ses­ti. Pyrimme minimoimaan tuottamamme jätteen määrää ja käsittelemme syntyneet jätteet paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kiinnitämme jat­ku­vaa huomiota energiankulutuksen minimointiin ja tuemme asiakkaitamme tavoitteissaan pienentää energiankulutustaan.

Yleishyödyllinen toiminta
Olemme osa yhteiskuntaa ja haluamme kantaa kortemme kekoon yhteisen hyvän eteen.

Tuemme nuorten urheilijoiden toimintaa. Sponsoroimalla nuorten urheilua haluamme kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen toi­min­taan ja tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden olla mukana urheilussa.

Henkilöstömme on sitoutunut tukemaan ympäristönsuojelua ja toi­mi­maan ympäristön tilan kohentamisen hyväksi. He ovat mo­ti­voi­tu­nei­ta tarkkailemaan ympäristön tilaa ja kehittämään omaa ym­pä­ris­tö­tie­tä­mys­tään, sekä jakamaan tietoa eteenpäin.

Palvelut

Tarjoamme teollisuuden tuotantolaitteiden sähkötekniset huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut. Hallitsemme teollisuusautomaation, moottorikäytöt, taajuusmuuttajat, lämpökoneet, manipulaattorit, anturit sekä säätö- ja toimilaitteet. Olipa tarpeesi kontaktorien vaihto tai kemikaaliannostelun kehittäminen tarjoamme käyt­töönne vahvan osaamisemme […]

Read More
Sähköasennukset

Tilaa asentaja Soita: 040 839 0854 Sähköpostilla: info(a)juterion.fi Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla. Tuntityöhinnastomme 2019, ALV 24 % Tuntiveloitus 62,00 €/h (50,00 €/h alv 0%) Kilometrikorvaus 0,88 €/km […]

Read More
Yhteistyö

Sähköasennus Juterion Oy on Sähkö- ja tele­ura­koit­sija­liiton STUL ry:n jäsen. Haluamme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti ja seurata aktiivisesti sähköistysalan kehitystä. STUL välittää jäsenyrityksilleen ammattitietoa ja edistää jäsenyritysten teknisesti tasokasta ja […]

Read More
Vastuullisuus

Sähköasennus Juterion Oy toimii yhteiskuntavastuullisesti ja haluamme että se näkyy palveluissamme sekä tavassa, jolla hoidamme liiketoimintaamme. Arvostamme henkilöstöämme Sähköasennus Juterion Oy tarjoaa henkilöstölleen mah­dol­li­suu­den kehittyä ammatillisesti ja elää tasapainoista elämää. […]

Read More